top of page

Arma III

Public·17 members

Casa Pasteur Cluj - Casa Memorială Emil Isac Cluj-Napoca, casa memorială emil isac cluj - clădire, construită la sfârșitul secolului al xix-lea în stil eclectic, care a aparținut familiei poheim și care a fost casa în care a locuit poetul emil isac.


Casa Pasteur Cluj - Casa Memorială Emil Isac Cluj-Napoca


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page